sâmbătă, 24 decembrie 2011

Al cui fiu este Cristosul? (II)


    Această postare este continuarea primei părți: Al cui fiu este Cristosul (I)
    Există o întreagă discuție critică (bazată pe unele carențe ale genealogiilor din Evanghelii), dacă Isus din Nazaret provenea sau nu din David, în accepția că tatăl biologic era Iosif. Unii susțin că nu, dar chiar dacă, asupra liniei de regi era un blestem de la Ieconia. Nici unul dintre urmașii acestui om nu urma să stea pe tron (Ier. 22:30; Mat.1:11). Deci dacă Isus a provenit din David prin linia regală, așa cum așteptau de fapt iudeii să vină Mesia, nu putea fi acel Mesia al tradiției, linia respectivă fiind respinsă de Dumnezeu de la începutul exilului babilonean.
    Putem presupune că Isus a fost conștient de această problemă pe care o avea interpretarea tradițională a iudeilor privitor la originea lui Mesia. Dar indiferent că el însuși era din David via Ieconia sau nu, din tribul lui Iuda sau nu, indiferent de posibila ignoranță sau prejudecată a iudeilor față de genealogia lui ca galileean, interpretarea pe care o dă Isus Psalmului 110 este inedită pentru cărturarii iudei:
    Cum atunci David, în duh, îl numește Domn... deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? (Matei 22:41-46)
    Regalitatea lui Mesia nu se bazează pe dreptul succesoral! Ceea ce îl califică pe orice israelit să fie un candidat viabil la slujba lui Mesia. Deci și pe Isus din Nazaret. Trebuie doar să intervină pentru binele poporului și să aibă o motivație bună, ca să atragă atenția lui Dumnezeu. Să se remarce ca ”fiul lui David” sau copia lui David, prin felul de a fi și a acționa. David era cunoscut și apreciat pentru că își punea în pericol viața pentru Israel cu ani înainte de a fi rege pe tron. Isus a acționat în același fel și a fost recunoscut curând, de discipolii lui și de mulțime, ca ”fiul lui David” (Mat. 9:35, 36; 21:9).
    La această discuție se poate adăuga și premisa că Mesia este, după profeție, rege și preot. Dacă regalitatea lui Mesia trebuie interpretată succesoral, atunci și preoția. David însă nu putea transmite genealogic dreptul la preoție, nefiind din Levi. Același lucru trebuie să-l spunem în acest caz și despre regalitate.
    De altfel, chiar același psalm mesianic 110, pe care îl folosește Isus ca argument în discuția cu fariseii, continuă ideea spunând că Mesia este ”preot în veac - după rânduiala lui Melhisedec” (v. 4). Este o discuție mai lungă ce include această ”rânduială”, dar în acest caz aparte, important este faptul că regele-preot NU este numit succesoral, nu depinde de genealogie. Melhisedec ”nu își avea genealogia din ei (fiii lui Levi)” (Evrei 7:6).
    Ajungem o dată în plus să găsim că Mesia este ales și numit direct de Dumnezeu, așa cum a fost prefigurat prin Melhisedec și David. Fără să conteze genealogia. Acesta era argumentul neinterpretabil al lui Isus.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu